رد کردن لینک ها

حقوق فناوری اطلاعات: دادگاه صالح و قانون حاکم در بستر قراردادهای الکترونیکی | جلد سوم | وکیل سایبری

اشتراک گذاری

حقوق فناوری اطلاعات: دادگاه صالح و قانون حاکم در بستر قراردادهای الکترونیکی | جلد سوم

حقوق فناوری اطلاعات: دادگاه صالح و قانون حاکم در بستر قراردادهای الکترونیکی | جلد سوم – در جلد یکم از این مجموعه کلیات حقوق فناوری اطلاعات با تکیه بر حقوق تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته و زمینه های مختلف حقوقی در حوزه حقوق فناوری اطلاعات از جمله جرایم رایانه ای، حقوق مالکیت فکری و معنوی، معاملات تکنولوژی کامپیوتری، حفاظت از اطلاعات شخصی، تجارت الکترونیک و اهداف کلی آنها و نیز تجارت الکترونیک به عنوان یکی از زمینه های پیشرو در گستره فناوری اطلاعات که هم از بعد تئوری و هم از بعد کاربردی از اهمیت ویژه ای در جامعه تجاری ملی و بین المللی برخوردار است مورد بررسی تفصیلی قرار داده شده است.

اهمیت تجارت الکترونیک، موانع فنی و حقوقی در راستای توسعه آن و نیز تلاش های جمهوری اسلامی ایران در آیینه تصمیمات دولتی بررسی و موانع و راهکارهای فنی و حقوقی برای توسعه آن مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین به سابقه قانونگذاری در سطح ملی و بین المللی با ارجاع به مقررات منطقه ای و اهم سازمان های بین المللی و نیز قوانین سیستم های مختلف حقوقی توجه شده و قوانین مصوب کمیسیون تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)، آمریکا، انگلستان و ایران مورد بررسی واقع شده و مبانی تشکیل دهنده این قوانین که عمدتا بر اصولی چون بی طرفی رسانه ای، بی طرفی فنی و تکنولوژی، اصل هم ارزی عملکردی استوار است مورد تحلیل قرار گرفته است.

اهم اصطلاحات حوزه تجارت الکترونیکی نیز با ارجاع به قوانین مصوب در این حوزه با نگاهی تطبیقی از جمله دیگر مباحث این مجلد است و در پایان مروری بر روش مطالعات تطبیقی صورت گرفته و برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی نقشه راهی ترسیم شده است.

جلد دوم با رویکرد تطبیقی به بررسی ابعاد حقوقی قراردادهای الکترونیکی پرداخته است وعناصر اساسی تشکیل قرارداد (اهلیت، مشروعیت و…)، ایجاب و قبول، شروط قرارداد، زمان و مکان تشکیل قرارداد، و جایگاه حقوقی نمایندگان الکترونیکی و دیگر مباحث مرتبط با قراردادها عمده مباحث جلد دوم را تشکیل می دهد.

مسائل حقوق بین الملل خصوصی یا تعارض قوانین در تعهدات ناشی از قراردادهای الکترونیکی نیز موضوع جلد سوم این مجموعه است که به دلیل درگیر کردن دو یا چند سیستم حقوقی در حل مسئله حقوقی در فضای مجازی از پیچیدگی های خاصی برخوردار است که نگارنده تلاش کرده در این زمینه راه حل های مناسبی ارائه کند که در نهایت پیش نویس دادگاه صالح و قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قراردادهای الکترونیکی را به قانونگذار ایران معرفی کرده است.

این مجلدات به دیباچه پرفسور حسین میر محمد صادقی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و نیز پرفسور گرنت هاولز رئیس دانشکده حقوق دانشگاه منچستر انگلستان رسیده است.

    حقوق فناوری اطلاعات: مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیکی –   جلد اول –   ۳۲۹ صفحه

    حقوق فناوری اطلاعات: حقوق قراردادها در بستر قراردادهای الکترونیکی –  جلد دوم  –  ۴۲۰ صفحه

    حفوق فناوری اطلاعات: دادگاه صالح و قانون حاکم در بستر قراردادهای الکترونیکی –  جلد سوم –  ۵۳۸  صفحه

انتشارات: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

با مقدمه اساتید:

    استاد آقای پرفسور حسین میر محمد صادقی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

    پرفسور گرنت هاولز رییسدانشکده حقوق دانشگاه منجستر انگلستان

مقدمه پرفسور حسین میر محمد صادقی

“به نام خداوند جان و خرد“

در حوزه ی اقتصاد و تجارت و بازار کسب و کار، آینده نگری و آمادگی برای مواجهه با شرایط جدید، که از جمله در پرتو پیشرفتهای فنی و فناوریهای نو حاصل می شود، شرط ضروری موفقیت برای فعالان اقتصادی و مشاوران آنها می باشد، و گرنه بسنده کردن به شیوه های سنتی نمی تواند نیازهای امروز بازرگانان را برآورده سازد. در کنار آشنایی با فناوریهای جدید و مسایل مربوط به تجارت الکترونیک در فضای مجازی و الکترونیک، توجه به قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی و چگونگی اعمال مباحث سنتی حقوق قراردادها، از جمله در زمینه هایی مثل شرایط صحت معاملات، چگونگی ایجاب و قبول، زمان و مکان تشکیل قرارداد، اشتباه، تدلیس، خیارات و نظایر آنها در فضاهای جدید، ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. به علاوه، در این عصر جهانی شدن و گسترش مبادلات بین المللی نمی توان نسبت به مقررات بین المللی، که از جمله در کنوانسیونهای منطقه ای و بین المللی منعکس شده است، و نیز محتوای قوانین کشورهای دیگر جهان، به ویژه در اروپا و امریکا، در این حوزه ی مهم بی توجه بود.

اینک خوشوقتم که جناب آقای طاهر حبیب زاده، دانشجوی دوره ی دکتری دانشکده ی حقوق دانشگاه منچستر و دانشجوی سابق دانشگاه علوم قضایی (که مدیریت آن به مدت دوازده سال بر عهده ی این حقیر قرار داشت) به این موضوع بسیار مهم پرداخته و سعی کرده اند که زوایای مختلف این قلمرو ی ناشناخته را برای خوانندگان فارسی زبان روشن سازند. یک نکته ی مثبت اثر ایشان، علاوه بر روانی متن و اعمال دقت در طرح مسایل و مباحث گوناگون، اکتفا نکردن به آنچه که در سایر نظامهای حقوقی و سایر کشورها مطرح شده است و تسری دادن مطالعاتشان به حقوق ایران می باشد.

همین مطالعه ی تطبیقی، نشانگر خلق و خو و روحیه ی پژوهشگر محترم می باشد. او نه از جمله ی کسانی است که با طرد و رد هر آنچه که دیگران به آن رسیده اند به وادی بی انصافی و محروم کردن خود از دستاوردهای علمی دیگران، فقط به این گناه که خودی نیستند، می غلطند، و نه از جمله ی آنان که به خود باختگی در مقابل بیگانگان و بی توجهی به مظاهر حقوق خودی دچارند، بلکه بر گام گذاردن در طریق اعتدال در وادی اندیشه و تفکر اصرار دارد.

اینجانب تداوم توفیقات این دانشجوی قدیم خود را، که دیگر باید او را یکی از پژوهشگران فعال در حوزه ی حقوق تجارت الکترونیک و حقوق فناوری اطلاعات دانست، در امور تحقیقات و پژوهشی از درگاه ایزد منان مسألت دارد.

دکتر حسین میرمحمدصادقی

عضو هیئت علمی و مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

مقدمه پروفسور گرنت هاولز

در این عصر اهمیت حقوق فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی برای دنیای تجاری جهانی غیر ممکن است به رسمیت شناخته نشود. قراردادها و در این گستره قراردادهای الکترونیکی جهت توسعه تجارت الکترونیکی مرکزی است و همچنان این ابزار نسبتا جدید درباره مسائل حقوقی مستحدثی که ایجاد کرده است بحث هایی به وجود آورده است. من می دانم که تا این تاریخ کتاب جامعی در این زمینه در ایران وجود ندارد و طاهر حبیب زاده با این سری از کتب در جستجوی پرکردن این خلا است. هر چند به خاطر محدودیت های زبانی خود از خواندن این مجلدات عاجزم، اما به واسطه کار وی درباره سیستم حقوقی ایران در این حوزه به عنوان دانشجوی دکتری در دانشگاه منچستر یاد می گیرم. اثر وی در جستجوی آن است که با مطالعه تطبیقی راه هایی برای پرکردن هر نوع خلا در حقوق ایران در این زمینه از حقوق تجارت الکترونیکی بیابد. این آثار مطالعه ای است که با مسائل حقوقی اساسی با رویکرد بسیار کاربردی درگیر می شود. من مطمئنم هر دو کار دکتری و این مجلدات وی برای افراد دانشگاهی، وکلا، جامعه تجاری و سیاست گذاران با ارزش خواهد بود

منبع:وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

 

 

بازگشت به بالای صفحه