رد کردن لینک ها

قرارداد طراحی وب سایت۲

قرارداد طراحی وب سایت۲

الف – مشخصات طرفین قرارداد :

نام متقاضی :                                             شماره شناسنامه:

نام مجری طرح :                                        شماره شناسنامه:

ب- مشخصات سایت:

بند ۱ – مشخصات Host و Domain :

نام domain :

میزان فضای host :

پهنای باند ( bandwidth ):

نوع host و server :

توضیحات :

بند ۲- مشخصات سایت مورد سفارش:

نام و نوع سایت :

زبان استفاده شده برای سایت:

نوع بانک اطلاعاتی :

تعداد و نوع صفحات داینامیک یا استاتیکی:

توضیحات:
قرارداد طراحی وب سایت2

ج- تعهدات زمانی :

مدت زمان اجرای طرح :

توضیحات:
د- هزینه ها :

هزینه host و domain :

هزینه اسکریپت :

کل مبلغ طرح

توضیحات:
تعهدات قرارداد:

۱- هزینه اسکریپت به صورت کلی محاسبه شده و شامل هزینه طراحی interface ، اسکریپت نویسی یا customize کردن cms خاص ، دیتابیس نویسی ، نصب اسکریپت ، وارد کردن اطلاعات اسکریپت یا cms اختصاصی می باشد و هزینه اضافی و جداگانه بابت موارد ذکر شده دریافت نمی گردد.

۲- در صورت فسخ قرارداد متقاضی موظف است هزینه domain و host را به صورت کامل و درصدی از هزینه اسکریپت را با توجه زمان طی شده و طبق بند سوم تعهدات قرارداد پرداخت نماید.

۳- هنگام فسخ قرارداد ، متقاضی موظف است در صورتی که مدت زمان طی شده کمتر از نصف مدت زمان اجرای طرح باشد ، ۱۰ درصد از هزینه اسکریپت و چنانچه بیشتر از نصف مدت زمان اجرای طرح باشد ۲۵ درصد از هزینه اسکریپت را به مجری طرح بابت خسارت پرداخت نماید.

۴- مدت زمان اجرای طرح بر حسب نوع پروژه برای تست و stable شدن اسکریپت و رفع نواقص تا ۱۰ روز قابل افزایش است.
۵- متقاضی بعد از تحویل گرفتن سایت (تحویل اسکریپت و interface بر روی هاست، username و password سایت ) تا ۴۸ ساعت فرصت دارد مشکلات و نواقص را گزارش کند و بعد از سپری شدن این مدت متقاضی حق هیچگونه اعتراضی در مورد سایت را ندارد.

۶- مجری طرح موظف است نحوه کامل کار کرد با اسکریپت را به صورت یک فایل راهنما یا حضوری توضیح دهد.
۷- این قرارداد تا تحویل وب سایت اعتبار داشته و نسخه اصل این توافقنامه تا هنگام تحویل سایت در اختیار متقاضی بوده و متقاضی موظف است هنگام تحویل سایت آن را به تهیه کننده ( مجری طرح ) بازگرداند.

به کانال تلگرامی وکیل سایبری بپیوندید irancyberlawyer@

قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲,رقرارداد طراحی وب سایت۲,قرارداد طراحی وب سایت۲

به گفتگو بپیوندید