رد کردن لینک ها

قرارداد میزبانی فضای وب و دامنه

اشتراک گذاری

قرارداد میزبانی فضای وب و دامنه

 

این قرارداد در تاریخ …………….. فیمابین شرکت ……………….) ثبت شده به شماره ……………… به مدیریت و نمایندگی آقای ……………… به نشانی ……………………… که از این پس «……….» نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت ……………………… ، ثبت شده به شماره ……………………… به نشانی …………………………. به مدیریت و نمایندگی ……………………………..، آقا/ خانم…………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………………… صادره از ………………………. به نشانی …………………………….که منبعد «مشترک » نامیده می‌شود از طرف دیگر، به شرح زیر منعقد گردید.

ماده یک: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از اختصاص فضا (BH-50) در Web Server ………. و برقراری دسترسی به سرور مزبور جهت مبادله اطلاعات طبق ﭘﻴﻮﺳﺖ ضمیمه این قرارداد توسط ………. برای مشترک.

 

ماده دو: مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ امضاء بمدت یکسال معتبر می‌باشد. در صورت تقاضای مشترک حداکثر یک ماه قبل از انقضای مدت و با توافق کتبی طرفین قابل تمدید می‌باشد.

 

ماده سه: مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن

مبلغ قرارداد کلا” ۰۰۰ر۰۵۰ر۱ ریال شامل ۰۰۰ر۲۰۰ ریال بابت راه‌اندازی و تنظیم (Setup) اولیه، ۰۰۰ر۶۵۰ ریال بابت اشتراک یکساله برقراری فضای وب و مبلغ ۰۰۰ر۲۰۰ ریال بابت ثبت دامنه می‌باشد.

مشترک همزمان با عقد قرارداد کل مبلغ قرارداد را به ………. پرداخت می‌نماید.

تبصره ۱: مبلغ فوق صرفا” مربوط به ارائه خدمات میزبانی صفحات وب و تامین فضا و ثبت دامنه در صورت نیاز بوده و هزینه اتصال به شبکه اینترنت و یا طراحی صفحات وب و تغییرات در آن را شامل نمی‌باشد.

                 تبصره ۲:مالیات بر ارزش افزوده”، مصوب۱۷/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در کلیه صورتحسابهای صادره توسط

………. و  برای هر مرحله پرداخت ۱٫۵% مالیات و ۱٫۵% عوارض محاسبه و از مشترک اخذ میگردد

 

 

ماده چهار: تعهدات ……….

 • ارائه خدمات مربوط به موضوع قرارداد شامل ارائه کلمه رمز عبور به سرور مورد مصرف جهت نصب و راه‌اندازی سایت مشترک توسط وی حداکثر ظرف مدت ۴ روز پس از امضاء قرارداد و دریافت مبلغ قرارداد.
 • ارائه خدمات مربوط به موضوع قرارداد با ضریب اطمینان ۹۹% جهت برقراری ارتباط با دامنه بشرح فوق (بدون در نظر گرفتن اشکالات ناشی از ارتباط مشترک با اینترنت می‌باشد).

تبصره ۳ : بخش پشتیبانی ………. بطور ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به مشکلات احتمالی مشترک می‌باشد. ………. جهت تسریع در پاسخگویی از سیستم ثبت نگار (Ticketing System)  استفاده نموده و مدت زمان تقریبی رفع اشکال را به اطلاع مشترک می‌رساند.

 • اتصال به شبکه اینترنت و طراحی صفحات وب و تغییرات در آن جزء خدمات و وظایف ………. در این قرارداد نمی‌باشد.

 

ماده پنج: تعهدات مشترک

 • چنانچه عملیات ثبت دامنه (Domain Registration) توسط مشترک انجام شده باشد، مشترک موظف است کتبا” مشخصات مربوط به دامنه را به ………. اعلام نماید.
 • مشترک متعهد می‌گردد اقدامات لازم جهت جلوگیری از هرگونه اختلال نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در Web Server مربوطه را انجام دهد. بدیهی است کلیه مسئولیت‌های حقوقی و قانونی ناشی از ایجاد اختلال بر عهده مشترک می‌باشد.
 • مشترک موظف به رعایت شئونات و قوانین و مقررات جمهوری‌ اسلامی ایران می‌باشد. هرگونه مسئولیت ناشی از عدم رعایت قوانین فوق به عهده مشترک بوده و ………. هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
 • مشترک کتبا” یک نفر را بعنوان نماینده فنی خود به ………. معرفی می‌نماید. هرگونه هماهنگی و توافق در خصوص مفاد این قرارداد با نماینده مذکور مورد قبول و تایید مشترک می‌باشد.
 • مشترک موظف به انجام امور پشتیبانی اعم از طراحی و قرارگیری صفحات خود در شبکه می‌باشد و ………. هیچگونه مسئولیتی اعم از طراحی و تغییر در صفحات اختصاصی و پشتیبانی آن را ندارد.
 • در صورت تمایل مشترک و فراهم بودن امکانات فنی لازم توسط وی جهت ارتقا و استفاده از خدمات رده بالاتر ،مبنای محاسبه و پرداخت خدمات بصورت: باقیمانده پرداختهای قبلی مشترک ( خدمات مصرف نشده ) محاسبه و از مجموع ارزش بهای خدمات مورد نظر که بر اساس اصلاحیه قرارداد تعیین میگردد کسر و باقیمانده دریافت خواهد شد.
 • در صورت بروز هرگونه خسارات به ………. و یا اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث دیگر که ناشی از اعمال مشترک و یا عدم رعایت مفاد این قراداد توسط مشترک باشد، مشترک متعهد و موظف به جبران خسارت وارده و پاسخگویی به مراجع قضایی خواهد بود.
 • چنانچه محتویات سایت مشترک موجب تضییع حقوق اشخاص حقیقی و یا حقوقی گردد، مشترک شخصا” مسئولیت پاسخگویی و جبران ضرر و زیان وارده را به عهده دارد و هیچگونه مسئولیتی متوجه ………. نمی‌باشد.
 • مشترک حق واگذاری حقوق و تعهدت ناشی از این قرارداد را جزئا” و یا کلا” بغیر ندارد مگر با موافقت کتبی ……….. در هر حال مسئولیت هرگونه استفاده غیرقانونی و غیر مجاز بعهده مشترک میباشد.
 • مشترک متعهد است طی مدت مقرر نسبت به پرداخت صورتحسابهای ………. اقدام نماید , در غیر اینصورت ………. محق است ۲۴ ساعت پس از ارسال اخطار کتبی کلیه امکانات واگزاری خدمات مربوطه را قطع نماید.

 

 

ماده شش: موارد فسخ قرارداد

این قرارداد از تاریخ امضاء برای طرفین معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد و قابل فسخ نیست مگر در موارد زیر:

 1. توافق کتبی طرفین.
 2. در صورت عدم رعایت مفاد قرارداد توسط مشترک، ………. با اعلام اخطار کتبی یکماهه به مشترک فرصت می‌دهد تا به تعهدات خود عمل نماید. در غیر اینصورت ………. می‌تواند بطور یکجانبه قرارداد را فسخ و ارائه خدمات را قطع نماید. مشترک هرگونه ادعایی را از خود در این خصوص سلب می‌نماید.
 3. چنانچه ………. به تعهدات مندرج در ماده ۴ این قرارداد عمل ننماید، مشترک می‌تواند با اخطار قبلی یکماهه درخواست ایفای تعهدات را بنماید در غیر اینصورت می‌تواند در رأس انقضای مهلت یک ماهه قرارداد را یک جانبه فسخ نماید. ………. صرفا” حق اشتراک را به میزان مدت باقیمانده از مدت قرارداد به مشترک مسترد می‌نماید.

 

ماده هفت: حوادث غیر مترقبه

به هنگام بروز حوادث غیرمترقبه و سایر عوامل خارج از اختیار ………. از قبیل (و نه محدود به) جنگ, اعتصاب, اغتشاش عمومی, صاعقه,

 

آتش‌سوزی, زلزله, سیل, اشکالات ناشی از تصمیمات و عملیات داخلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  و شرکت‌های تابعه از جمله شرکت‌های مخابرات, محدودیت صادرات و واردات, محدودیت تبادل ارزی با خارج, وضع قوانین و مقررات و دستورالعمهای جدید دولتی , تا زمانی که وضعیت فوق‌العاده و تبعات آن برطرف نشده باشد, به گونه‌ای که انجام تعهدات و خدمات این قرارداد را با اشکال مواجه کند مسئولیتی متوجه طرفین نخواهد بود.

 

ماده هشت: حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در تعبیر و تفسیر و یا نحوه ی اجرای قرارداد، طرفین بدوا” سعی خواهند نمود از طریق مذاکرات دوستانه نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام نمایند. در صورت عدم حصول توافق, هریک از طرفین مجاز و مختار می‌باشند که به مراجع قانونی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند.

 

ماده نهم: نشانی طرفین

کلیه مکاتبات طرفین با نشانی زیر تا زمانیکه تغییر آن کتبا” و رسما” به طرف متقابل اعلام نگردیده قانونی تلقی میگردد:

نشانی ……….: ………………………………………………………………..

نشانی مشترک:

 

ماده دهم: قانون و نسخ قرارداد

این قرارداد در ۱۰ ماده و ۲ تبصره و در دونسخه تهیه شده است که هر دو نسخ دارای اعتبار یکسان و از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد.

 

 

 

          شرکت ………….                                                                                     شرکت …….

             

ﭘﻴﻮﺳﺖ ضمیمه  قرارداد میزبانی فضای وب و دامنه:

 

Web Hosting Packages Basic Plans Professional Plans
 BH-10BH-50BH-100 PH-500PH-1000
Account and Database Specifications:       
Hard Disk Storage ۱۰MB۵۰MB۱۰۰MB۵۰۰MB۱GB
Bandwidth-Monthly Traffic ۱GB۳GB۵GB۱۰GB۲۰GB
Domains/Subdomains  ۱/۲ ۲/۳ ۴/۵UnlimitedUnlimited
Dedicated IP Address   P PP
E-mail:       
POP3/SMPT E-mail Accounts ۱۰۵۰۱۰۰UnlimitedUnlimited
E-mail Aliases (Forwards) PPP PP
E-mail Autoresponders PPP PP
Mailing List PPP PP
Web-Based E-mail PPP PP
Additional Features:       
MySQL Database   P PP
Password Protected Directories PPP PP
PHP PPP PP
CGI-BIN Directory PPP PP
ODBC DSN Connection   P PP
Security Features:       
SSL (Secure Socket Layer) Encryption   P PP
Virus & Spam Protection – Catch Guard PPP PP
Website Management Tools:       
FTP Access PPP PP
Web-Based Control Panel PPP PP
Frontpage Server Extensions 2002     PP
Website Monitoring:       
Weekly Full-Backup     PP
Monthly Full-Backup PPP PP
Web-Statistics / Web-Trends PPP PP
Technical Support:       
۲۴x7 Technical Support PPP PP
Same Day Setup     PP

 

 • خدمات ارائه شده روی سرور با سیستم عامل Unix خواهد بود.

خدمات درخواستی مشترک:

Web Hosting Package:  BH-10   BH-50     BH-100     PH-500   PH-1000
Domain Name:                                                                                                                               Pars Signature:                                                                               Date:                                      Client Signature:                                                                             Date:                                     – 

 

به گفتگو بپیوندید

پنج × 3 =

بازگشت به بالای صفحه