محمد کاظم شریفی وکیل پایه یک دادگستری

محمد کاظم شریفی وکیل پایه یک دادگستری

محمد کاظم شریفی وکیل پایه یک دادگستری

محمد کاظم شریفی وکیل پایه یک دادگستری۱- محمد کاظم شریفی

سوابق علمی

اخذ مدرک کارشناسی حقوق از دانشگاه پیام نور تهران

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه آزاد قم
کسب رتبه ۱۸ آزمون ورودی وکالت و اخذ مدرک وکالت پایه یک دادگستری

سوابق حرفه ای

قبول وکالت و دفاع از حقوق موکلین در پرونده های مختلف حقوقی (دعاوی مالی و غیرمالی)، خانواده، کیفری و ثبتی

برگزاری جلسات مشاوره دوره ای جهت شرکتها و موسسات و همچنین جلسات موردی برای افراد حقیقی و حقوقی

تنظیم قراردادهای مختلف به صورت خاص و تیپ

همکاری با شرکتهای مختلف من جمله: شرکت سرمایه گذاری مهراقتصاد ایرانیان، شرکت سرمایه گذاری استان تهران، شرکت عالیفرد (سن ایچ)، شرکت پیمانکاران بین المللی میلاد، شرکت کردکوی، شرکت طراحان تاش رسانه، شرکت اندیشه سبز گویای خزر، شرکت نگین چوب و….

وکالت در دعاوی متعدد و دفاع از حقوق اشخاص حقیقی

موسسه حقوقی فناوری اطلاعات رایان فرداد ,موسسه حقوقی فناوری اطلاعات رایان فرداد ,موسسه حقوقی فناوری اطلاعات رایان فرداد ,موسسه حقوقی فناوری اطلاعات رایان فرداد ,موسسه حقوقی فناوری اطلاعات رایان فرداد ,موسسه حقوقی فناوری اطلاعات رایان فرداد

هماهنگی و تعیین وقت
بستن