موسسه حقوقی فناوری عدل رایان

عدل رایان – موسسه حقوقی فناوری اطلاعات عدل رایان

عدل رایان – موسسه حقوقی فناوری اطلاعات عدل رایان – گسترش روز افزون تکنولوژی و استفاده غیرقابل اجتناب از سیستمهای رایانه ای تقریبا همه شرکتها را در معرض خطرات سایبری قرارداده است.طیف وسیعی از حملات محروم سازی از سرویس (ddos,dos) ،نقض امنیت داده ها،توزیع بدافزارها و باج افزارها و سایر حملات سایبری از جمله نگرانیهای شرکتها در سراسر دنیاست خصوصا آنکه بررسی آمارهای وقوع جرایم سایبری در دنیا حکایت از گسترش انواع حملات با پیچیدگیهای خاص خود در حوزه های صنعتی دارد .

 

عدل رایان

 

 

کانال تلگرامی وکیل سایبری irancyberlawyer@

هماهنگی و تعیین وقت
بستن