گروه تخصصی حقوقی وکیل سایبری

گروه تخصصی حقوقی وکیل سایبری وی سی

گروه تخصصی حقوقی وکیل سایبری وی سی – به شماره ثبت ۳۲۳۰۵۸

گسترش روز افزون تکنولوژی و استفاده غیرقابل اجتناب از سیستمهای رایانه ای تقریبا همه شرکتها را در معرض خطرات سایبری قرارداده است.طیف وسیعی از حملات محروم سازی از سرویس (ddos,dos) ،نقض امنیت داده ها،توزیع بدافزارها و باج افزارها و سایر حملات سایبری از جمله نگرانیهای شرکتها در سراسر دنیاست خصوصا آنکه بررسی آمارهای وقوع جرایم سایبری در دنیا حکایت از گسترش انواع حملات با پیچیدگیهای خاص خود در حوزه های صنعتی دارد .

 

عدل رایان

 

گروه تخصصی حقوقی وکیل سایبری وی سی – به شماره ثبت ۳۲۳۰۵۸

هماهنگی و تعیین وقت
بستن