گروه تخصصی حقوقی وکیل سایبری

گروه تخصصی حقوقی وکیل سایبری (عدل رایان ایرانیان)

گروه تخصصی حقوقی وکیل سایبری (عدل رایان ایرانیان) – به شماره ثبت ۴۰۵۴۳

گسترش روز افزون تکنولوژی و استفاده غیرقابل اجتناب از سیستمهای رایانه ای تقریبا همه شرکتها را در معرض خطرات سایبری قرارداده است.طیف وسیعی از حملات محروم سازی از سرویس (ddos,dos) ،نقض امنیت داده ها،توزیع بدافزارها و باج افزارها و سایر حملات سایبری از جمله نگرانیهای شرکتها در سراسر دنیاست خصوصا آنکه بررسی آمارهای وقوع جرایم سایبری در دنیا حکایت از گسترش انواع حملات با پیچیدگیهای خاص خود در حوزه های صنعتی دارد .

 

عدل رایان

 

عدل رایان ایرانیان به شماره ثبت ۴۰۵۴۳

هماهنگی و تعیین وقت
بستن