رد کردن لینک ها

نمونه قرارداد طراحی وبسایت

اشتراک گذاری

نمونه قرارداد طراحی وبسایت

قراردادها به عنوان عامل اساسی و از جمله مهم ترین پایه های فعالیت در هر شرکت و یا موسسه محسوب می گردند. در موارد بسیار، بی توجهی به تنظیم قراردادها متأسفانه یک یا هر دو طرف قرارداد را با خسارات زیاد مواجه ساخته است. بنابراین لازم است در این خصوص طرفین قرارداد در هنگام تنظیم قرارداد وقت زیادی را صرف دقت در مفاد قرارداد و تهیه و تنظیم آن بنمایند.

هیچ قراردادی بی عیب و نقص نیست

هر قرارداد یک الگوست
                             هر قرارداد یک الگوست

 

یادمان باشد هیچ نمونه قرارداد طراحی وبسایت را نمی توان به عنوان یک نسخه قرارداد بی عیب و نقص برای کار خودمان تلقی نماییم. در هر قرارداد می باید طرفین بر اساس نوع نیازها و مقدورات و نیازهای خود نسبت به تنظیم قرارداد اقدام نمایند.

هر قرارداد می تواند یک الگو و نمونه باشد

طرفین قرارداد انتظارات کوناگونی از اجرای یک پروژه و طرح دارند. از این رو آنان می کوشند تمامی خواسته ها و انتظارات خود را در قرارداد بگنجانند. بنابراین هر قرارداد نرم افزاری و از جمله در حوزه طراحی سایت، می تواند به صورت بالقوه یک نمونه قرارداد طراحی وبسایت تلقی گردد.

یک نمونه قرارداد طراحی وبسایت

نمونه قرارداد
                                          نمونه قرارداد

 

در ذیل یک نمونه قرارداد طراحی وبسایت آمده است. این مدل و الگو بسیار خلاصه نگاشته شده است. بنابراین در آن، جزییات مورد اشاره قرار نگرفته است.  برای ذکر جزییات معمولاً پیوست قرارداد تهیه می شود. پیوست ها جزلاینفک قرارداد محسوب شده و در متن قرارداد باید به آنها اشاره شود.

نمونه های دیگر

برای مشاهده نمونه های دیگر قراردادها می توانید مطلب نمونه قرارداد فناوری اطلاعات را نیز مشاهده نمایید. برای مطالعه بیشتر در باره قراردادها و نحوه نگارش یک قرارداد خوب می توانید از بخش امور قرارداد سایت وکیل کسب و کار بازدید فرمایید.

 

نمونه قرارداد طراحی وبسایت

ماده 1 ) طرفین قرارداد

طرفین این قرارداد عبارتند از:

الف) طرف اول :

آقای/خانم              فرزند        شماره شناسنامه             دارای کد ملی          به نشانی               و شماره تلفن               که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود.

ب) طرف دوم :

آقای/خانم              فرزند        شماره شناسنامه             دارای کد ملی            به نشانی         و                         شماره تلفن                       که در این قرارداد مجری نامیده می شود.

ماده  2) موضوع قرارداد

طراحی و پیاده سازی سایت                                  که جزئیات آن ( مشخصات هاست، نام دامنه و نام سایت، نوع سایت، زبان سایت، میزان فضای مورد نیاز، نام و نوع سرویس و….. همچنین بخش های مختلف سایت و تعداد صفحات ، سطح تکنولوژی، زبان برنامه نویسی، تکنیک های انیمیشن و دیگر مشخصات ) در پیوست                    آمده است.

تبصره : هرگونه تغییر در مفاد قرارداد که به توافق طرفین رسیده باشد بصورت الحاقیه قرارداد تنظیم و پس از امضاء برای طرفین قابل اجرا خواهد بود.

ماده 3) مدت قرارداد

مدت این قرارداد از تاریخ          تا تاریخ                     به مدت                   کاری می باشد.

تبصره 1 : در صورت تاخیر کارفرما برای تحویل به موقع اطلاعات به مجری، به ازاء هر روز تاخیر، یک روز به مدت قرارداد اضافه می گردد و تاریخ پایان قرارداد با در نظر گرفتن تاخیر زمانی تحویل اطلاعات از سوی کارفرما مجدداً محاسبه می گردد.

تبصره 2 :  مدت زمان اجرای قرارداد تا زمان راه اندازی واقعی سایت و رفع نواقص تا ۱۰روز قابل افزایش است.

تبصره 3 : هر گونه نیاز به افزایش مدت زمان قرارداد موکول به توافق فی ما بین است. در غیر این صورت، موضوع به داور ارجاع خواهد شد.

ماده 4) مبلغ قرارداد

مبنای تعیین نرخ موضوع قرارداد براساس تعرفه های توافقی که جزئیات آن در پیوست                     آمده است و به تایید و امضاء طرفین قرارداد رسیده است ، خواهد بود.

نحوه پرداخت :

1-4- پنجاه درصد از مبلغ کل قرارداد در هنگام امضای قرارداد.

4-۲- سی درصد از مبلغ کل قرارداد در زمان پایان طراحی و برنامه نویسی و قبل از راه اندازی نهایی.

4-3- بیست درصد پایانی مبلغ کل قرارداد هنگام تحویل نهایی و بعد از راه اندازی و تایید نهایی کارفرما.

تبصره : هر گونه اشتباه از طرفین در تنظیم ، ارسال و پرداخت صورتحساب هزینه ها قابل برگشت می باشد.

ماده 5) تعهدات کارفرما

تبصره 1- کارفرما موظف است کلیه پرداخت های موضوع ماده 4 قرارداد را به موقع به حساب مجری واریز نماید.

تبصره 2- کارفرما موظف است از زمان تاریخ شروع قرارداد و در طول زمان انجام طرح، اطلاعات مورد نیاز سایت را در هر زمانی که مجری درخواست می کند در اسرع وقت در اختیار او قرار دهد.

تبصره 3 – کلیه کسورات قانونی اعم از مالیات ، حق بیمه و گرفتن مفاصالحساب از تامین اجتماعی بعهده کارفرما  است.

تبصره 4- هزینه عکاسی صنعتی ، تایپ ، ترجمه ، انیمیشن های خاص ، تهیه و تولید موسیقی ، صدا و فیلم ، دیجیتایز کردن موسیقی و صدا و فیلم ، تغییرات اساسی در ساختار سایت و موارد متفرقه دیگر بر عهده کارفرما می باشد.

ماده 6) تعهدات مجری

تبصره 1-  مجری متعهد می گردد از نظر کیفیت و زمان اجرای کار، رضایت کارفرما را جلب نماید. در صورت وجود نواقص احتمالی، نسبت به رفع آن ها بر اساس نظر کارفرما اقدام نماید.

تبصره 2-  چنانچه مجری نسبت به وجوه دریافتی بابت هر صورتحساب معترض باشد می‌بایست حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از دریافت ، مراتب را کتباً و با ذکر دلایل و مستندات لازم به کارفرما اعلام نماید. در غیر اینصورت موضوع تأیید شده تلقی خواهد شد.

تبصره 3-  مجری پس اتمام کار و تایید آن از طرف کارفرما، هیچگونه تعهدی بابت نگهداری ، پشتیبانی ، ارتقاء ، تغییر محتوا و هم چنین هیچ گونه مسئولیتی در مورد مشکلات بانک ، خرابی و توقف سرور ندارد و چنانچه کارفرما مایل باشد می تواند با انعقاد یک قرارداد پشتیبانی با مجری که بطور جداگانه تنظیم می گردد مسائل مربوط به پشتیبانی و نگهداری سایت را مرتفع ‌نماید.

تبصره 4-  مجری در رابطه با هزینه راه اندازی سایت ( اجاره فضا و ثبت دامنه ) و همچنین هزینه شارژ سالیانه سایت هیچگونه تعهدی ندارد.

ماده 7) : فورس ماژور

به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه و سایر عوامل خارج از اختیار طرفین قرارداد، از قبیل (و نه محدود به ) جنگ ، اعتصاب ، اغتشاش ، صاعقه ، آتش سوزی ، زلزله ، سیل ، توفان ، بیماری های واگیردار ، اثرات موضوعی خورشید بر روی ماهواره ها ، اشکالات ناشی از ماهواره ، محدودیت صادرات و واردات ، محدودیت تبادل ارزی با خارج ، وضع قوانین و مقررات و دستورالعمل های دولتی و مانند اینها تا زمانی که وضعیت فوق العاده و تبعات آن برطرف نشده باشد ، به گونه ای که انجام تعهدات و خدمات این قرارداد را با اشکال مواجه کند مسئولیتی متوجه مجری نخواهد بود.

در صورت وقوع پیش آمدهای فوق با تشکیل کمیته های مرکب از مجری و کارفرما موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اجرای موضوع این قرارداد تا رفع حوادث مذکور در این ماده به حالت تعلیق در خواهد آمد و در صورتی که حالت تعلیق از سه ماه بیشتر به طول انجامید ، مجری و کارفرما حق خواهند داشت که با قیمت ها و پیشنهاد جدیدی که متناسب با شرایط و عوامل زمان تعیین و از طرف مجری به کارفرما اعلام می‌گردد به کار ادامه دهند.

ماده 8) داوری و حل اختلاف

طرفین قرارداد سعی خواهند کرد هرگونه اختلاف در تفسیر شرایط و مسائل اجرایی قرارداد را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. در صورتیکه در مورد اختلاف با مذاکره مستقیم به توافق نرسیدند ، مسئله مورد اختلاف به داور مرضی الطرفین و در صورت عدم توافق به مراجع ذیصلاح قانونی ارجاع و رأی صادره برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 9) فسخ قرارداد

در صورت عدم رعایت مفاد قرارداد و تخطی از ارائه تعهدات و بی توجهی به اخطار کتبی، هر یک از طرفین مجاز است بصورت یکطرفه قرارداد را فسخ نماید.

تبصره : در صورت فسخ قرارداد ، می بایستی موضوع فسخ ۱۰روز قبل به صورت کتبی به طرف مقابل اعلام و ضمن تسویه حساب کامل ، نسبت به فسخ قرارداد اقدام گردد.

ماده 10)  خاتمه قرارداد

این قرارداد تا تحویل وب سایت اعتبار داشته و هنگام تحویل سایت ، قرارداد خاتمه می یابد.

ماده 11) مواد قرارداد

این قرارداد در 11 ماده و 13 تبصره و در دو نسخه تهیه و تنظیم گردیده و هر نسخه حکم واحد را دارد.

به گفتگو بپیوندید

بیست − ده =

بازگشت به بالای صفحه