رد کردن لینک ها

نمونه قرارداد فناوری اطلاعات

نمونه قرارداد فناوری اطلاعات

 یکی از نیازهای ضروری در زمان انعقاد قراردادهای کاری به خصوص حوزه فناوری اطلاعات، برحورداری از دانش و مهارت کافی در خصوص نحوه تنظیم قرارداد است. چراکه علاوه بر موضوعات فنی، توجه به نکات حقوقی برای جلوگیری از هر گونه اختلاف در آینده و حصول اطمینان از موفقیت در قرارداد بسیار مهم است . به این منظور چند نمونه قرارداد مربوط به حوزه فناوری اطلاعات در ذیل آمده است.

نکنه مهم برای استفاده از این نمونه قراردادها این است که مسایل حقوقی در هر قرارداد مختص به همان قرارداد است و می بایست طی مشاوره با وکیل متخصص و آگاه به مسایل حقوقی فناوری اطلاعات، نسبت به تنظیم و انعقاد هر یک از آنها اقدام شود.

1- قرارداد اتصال به شبکه اینترنت

2- قرارداد خدمات نرم افزاری

3- فرم قرارداد و اگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات

4- تهیه نرم‌افزار دانشگاهی

بازگشت به بالای صفحه