رد کردن لینک ها

وکالت جرایم هک و نفوذ

وکالت جرایم هک و نفوذ – یکی از عمده جرایم فضای مجازی هک سیستم ها و سایت ها و نفوذ به آنهاست اقدامی که خسارت های عمده مادی و معنوی را به دنبال دارد. شناسایی و تشخیص حمله کننده، مستندسازی موضوع و پیگیری آن در مراجع قضایی بدون داشتن دانش فنی امری امکان ناپذیر بوده و چه بسا در بسیاری موارد عدم آشنایی با موضوع سبب می گردد نتیجه مورد نظر که همانا شناسایی مرتکب جرم است حادث نگردد.

مرکز مشاوره فنی حقوقی جرائم سایبری ایران « وکیل سایبری » آمادگی دارد ضمن قبول اینگونه دعاوی نسبت به ارائه مشاوره های تخصصی نیز اقدام نماید.

وکالت جرایم هک و نفوذ

به کانال تلگرامی وکیل سایبری بپیوندید irancyberlawyer@