وکالت جرم سرقت و کلاهبرداری اینترنتی

وکالت جرم سرقت و کلاهبرداری اینترنتی

وکالت جرم سرقت و کلاهبرداری اینترنتی

وکالت جرم سرقت و کلاهبرداری اینترنتی – جرائم مرتبط با سرقت داده موضوع فصل سوم قانون جرائم رایانه ای است. در این فصل که با عنوان سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه مشخص شده است، قانونگذار ربایش داده های متعلق به دیگری را مستوجب جریمه نقدی و در برخی موارد حبس یا هر دو مجازات دانسته است. همچنسین به استناد ماده ۱۳ این قانون هرگونه تحصیل مال یا امتیاز یا خدمت که با اعمالی نظیر وارد کردن ، تغییر ، محو ، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه ها صورت گیرد، مستوجب کیفر دانسته شده است.

وکالت جرم سرقت و کلاهبرداری اینترنتی
وکالت جرم سرقت و کلاهبرداری اینترنتی

 

به کانال تلگرامی وکیل سایبری بپیوندید irancyberlawyer@

مشاوره با وکیل