وکالت دعاوی بین المللی جرایم رایانه ای - وکیل سایبری| وکیل آنلاین - وکالت - مشاوره

وکالت دعاوی بین المللی جرایم رایانه ای

وکالت دعاوی بین المللی جرایم رایانه ای

وکالت دعاوی بین المللی جرایم رایانه ای – با عنایت به اینکه حجم عمده ای از قراردادهای دعاوی فضای مجازی به دلیل استفاده از تکنولوژی غیر بومی یا ابزارهای خارجی مرتبط با سایر کشورها بوده و عمدتا اینگونه قراردادها با شرکت های خارجی در سطح بین المللی منعقد می گردد فلذا تعیین قانون حاکم نحوه تنظیم قرارداد تا پیگیری و رفع اختلاف همچنین طرح در مواجهه شرکت طرف قرارداد خارجی امری دشوار بوده چراکه صرفنظر از بحث قوانین بین المللی حاکم بر اینگونه قراردادها بحث استنادپذیری ادله و نیز مسائل ریز فنی بیان شده در قرارداد نیز چالش عمده ای برای پیگیری موضوع بهمراه دارد

مرکز مشاوره فنی تخصصی جرایم سایبری ایران « وکیل سایبری » آمادگی دارد با تجربه ای که در این خصوص کسب کرده است نسبت به مشاوره و وکالت پرونده های قضایی با موضوعات بین الملی اقدام نماید.

وکالت دعاوی بین المللی جرایم رایانه ای
وکالت دعاوی بین المللی جرایم رایانه ای

 

به کانال تلگرامی وکیل سایبری بپیوندید irancyberlawyer@