وکالت دعاوی بین المللی جرایم رایانه ای

وکالت دعاوی بین المللی جرایم رایانه ای

وکالت دعاوی بین المللی جرایم رایانه ای – با عنایت به اینکه حجم عمده ای از قراردادهای دعاوی فضای مجازی به دلیل استفاده از تکنولوژی غیر بومی یا ابزارهای خارجی مرتبط با سایر کشورها بوده و عمدتا اینگونه قراردادها با شرکت های خارجی در سطح بین المللی منعقد می گردد فلذا تعیین قانون حاکم نحوه تنظیم قرارداد تا پیگیری و رفع اختلاف همچنین طرح در مواجهه شرکت طرف قرارداد خارجی امری دشوار بوده چراکه صرفنظر از بحث قوانین بین المللی حاکم بر اینگونه قراردادها بحث استنادپذیری ادله و نیز مسائل ریز فنی بیان شده در قرارداد نیز چالش عمده ای برای پیگیری موضوع بهمراه دارد

مرکز مشاوره فنی تخصصی جرایم سایبری ایران « وکیل سایبری » آمادگی دارد با تجربه ای که در این خصوص کسب کرده است نسبت به مشاوره و وکالت پرونده های قضایی با موضوعات بین الملی اقدام نماید.

وکالت دعاوی بین المللی جرایم رایانه ای
وکالت دعاوی بین المللی جرایم رایانه ای

 

به کانال تلگرامی وکیل سایبری بپیوندید [email protected]