وکالت هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی - وکیل سایبری

وکالت هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی

وکالت هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی

وکالت هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی – فصل پنجم قانون جرائم رایانه ای به بحث در خصوص هتک حثیت و نشر اکاذیب به وسیله سامانه های رایانه ای می پردازد. جرائمی که در مواد ۱۶ ، ۱۷ و ۱۸ قانون جرائم رایانه ای از آنها صحبت می شود یکی از انواع متداول جرائمی است که در سال های اخیر روند رو به رشدی داشته و بخش زیادی از اشخاص جامعه را دچار مشکل ساخته است. سوء استفاده از ابزارهایی نظیر فیس بوک، تلگرام، وایبر و … و انتشار تصاویر افراد و یا نشر اکاذیب علیه دیگیران با استفاده از اینگونه سرویس ها بستر مناسبی برای ارتکاب جرم فراهم ساخته است. که بدون شک ردیابی و شناسایی مجرمین و نیز پیگیری قضایی این نوع پرونده ها نیاز به مهارت خاص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد.

وکالت هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی