رد کردن لینک ها

چرا حضور افراد زیر ۱۸ سال در بازاریابی شبکه ای ممنوع است؟ | وکیل سایبری

چرا حضور افراد زیر ۱۸ سال در بازاریابی شبکه ای ممنوع است؟

چرا حضور افراد زیر ۱۸ سال در بازاریابی شبکه ای ممنوع است؟ – این فرد در صورت برخورد با مشکل چه در تحویل محصول و در یافت پورسانت و … امکان مستقل جهت پیگیری نارضایتی خود نخواهد داشت و از طرفی شرکت نیز به دلیل جذب بازاریاب زیر ۱۸ سال و عدم نظارت و بررسی بر فعالیت و عضویت بازاریابان خود، متخلف شناخته خواهد شد.

اختصاصی ایران هشدار – با توجه به اینکه اجرای فرآیند بازاریابی شبکه ای یا همان networkmarketing ارتباط مستقیم با فضای مجازی و سایت عرضه کننده محصول دارد و می توان گفت شیوه نوینی از فروش است، عموما مورد توجه افراد جوان و نوجوان قرار می گیرد و برای این گروه سنی بسیار جذاب تر است و از آنجا که ایجاد انگیزه و تغییر نگرش در افراد نوجوان بسیار راحت تر می باشد، شاید گاهی لیدرها و بازاریابان برای جذب عضو و فروش به سراغ افرادی در این گروه سنی بروند.

اما بر اساس قانون کشور ما و بسیاری دیگر از کشورها، فعالیت تجاری و خرید و فروش و معامله، توسط افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است. در بازاریابی شبکه ای هم وضع به همین منوال است و ثبت نام و عضویت افراد زیر ۱۸ سال ممنوع می باشد و حتی اگر فردی زیر ۱۸ سال بتواند با هویت و شماره ملی شخص دیگر ثبت نام کند و بتواند به طور غیر قانونی جایگاهی را برای خود ثبت کند، در صورت وجود مستندات و ارائه آن به کمیته نظارت و بازرسی بر بازاریابی شبکه ای، مطابق با مقررات آیین نامه موضوع ماده ۸۷، هم فرد و هم شرکت، متخلف شناخته می شوند این فرد در صورت برخورد با مشکل چه در تحویل محصول و در یافت پورسانت و … امکان مستقل جهت پیگیری نارضایتی خود نخواهد داشت و از طرفی شرکت نیز به دلیل جذب بازاریاب زیر ۱۸ سال و عدم نظارت و بررسی بر فعالیت و عضویت بازاریابان خود، متخلف شناخته خواهد شد. چرا که بر طبق بند ۲ ماده ۱۰ “آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای” انعقاد قرارداد با بازاریابان از طریق سایت شرکت و همچنین صدور و ارائه کارت شناسایی عکس دار مهمور به مهر شرکت مشتمل بر نام ، نام خانوادگی،؛ نام پدر، کد ملی، کد بازاریابی شبکه ای، شناسه بازاریاب و نام شرکت صورت می گیرد. و بر طبق بند ۳ آیین نامه مذکور، شرکت ها ملزم به جذب بازاریاب از بین افراد بالای ۱۸ سال هستند.

بنابراین بر طبق این آیین نامه به طور واضح و روشن حجت بر بازاریابان و شرکت های دارای پروانه تمام شده و در صورت عدم رعایت این ضوابط، بر طبق بند ۵ و ۷ بخش الف ماده ۱۳ آیین نامه، جذب بازاریاب زیر ۱۸ سال و عدم صدور کارت شناسایی تخلف صریح در آیین نامه می باشد و عدم رعایت این موارد به طور مستمر منجر به صدور اخطار کتبی و حتی تعلیق فعالیت شرکت خواهد شد.

 

 

وکیل جرایم سایبری | وکیل جرایم اینترنتی | وکیل سایبری | وکیل جرایم رایانه ای

 

 

چرا حضور افراد زیر ۱۸ سال در بازاریابی شبکه ای ممنوع است؟ چرا حضور افراد زیر ۱۸ سال در بازاریابی شبکه ای ممنوع است؟ چرا حضور افراد زیر ۱۸ سال در بازاریابی شبکه ای ممنوع است؟ چرا حضور افراد زیر ۱۸ سال در بازاریابی شبکه ای ممنوع است؟ چرا حضور افراد زیر ۱۸ سال در بازاریابی شبکه ای ممنوع است؟ چرا حضور افراد زیر ۱۸ سال در بازاریابی شبکه ای ممنوع است؟ چرا حضور افراد زیر ۱۸ سال در بازاریابی شبکه ای ممنوع است؟

بازگشت به بالای صفحه