رد کردن لینک ها

دسته بندی: نمونه قرارداد

قرارداد اتصال به شبکه اینترنت

قرارداد اتصال به شبکه اینترنت

قرارداد اتصال به شبکه اینترنت بی سیم – Wireless   مقدمه : این قرارداد در تاریخ        تهران بین شرکت ……………… به شماره ثبت   ……………..  به مدیریت ……….. که از این پس ………. نامیده میشود از یک طرف و شرکت             به شماره ثبت           و کد اقتصادی:

فرم قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات

فرم قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات

فرم قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات ( موضوع تصویبنامه شماره ۳۸۳۲۶/ت ۲۷۵۰۶ ه‍ـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ هیات وزیران )   معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی                                                     ع – ۱۳۰ (۶-۸۲ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت

قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت

قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت با اتکا به خداوند متعال، این قرارداد بین : آقای/خانم …………………………………  به شماره شناسنامه…………………… فرزند…………… از طرف شرکت/موسسه/سازمان ……………………………………  که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می شود، از یک سو و از سوی دیگر آقای/خانم …………………………………  به

حقوق فناوری اطلاعات | وکیل سایبری

حقوق فناوری اطلاعات | وکیل سایبری

حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات – حقوق فناوری اطلاعات دوران ما را عصر اطلاعات یا عصر انفجار اطلاعات می گویند و در این دوران جامعه اطلاعاتی در حال شکل گرفتن است. نقش مهم، تاثیر گذار و اساسی اطلاعات در دنیای امروز توجه روز افزون

بازگشت به بالای صفحه