نمونه قرارداد

نمونه قرارداد

فرم قرارداد و اگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات

فرم قرارداد و اگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات ( موضوع تصویبنامه شماره ۳۸۳۲۶/ت ۲۷۵۰۶ ه‍ـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ هیات وزیران…

بیشتر بخوانید »
نمونه قرارداد

قرارداد خدمات نرم افزاری

قرارداد خدمات نرم افزاری جهت … کارفرما : …  

بیشتر بخوانید »
نمونه قرارداد

تهیه نرم‌افزار دانشگاهی

تهیه نرم‌افزار دانشگاهی به استناد نامه شماره… مورخه….. مدیریت فن‌آوری اطلاعات دانشگاه ….. این قرارداد فیمابین دانشگاه …. با کد…

بیشتر بخوانید »
نمونه قرارداد

قرارداد طراحی وب سایت۲

قرارداد طراحی وب سایت۲ الف – مشخصات طرفین قرارداد : نام متقاضی :                                             شماره شناسنامه: نام مجری طرح :…

بیشتر بخوانید »
نمونه قرارداد

قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت

قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت با اتکا به خداوند متعال، این قرارداد بین : آقای/خانم …………………………………  به شماره شناسنامه…………………… فرزند………………

بیشتر بخوانید »
نمونه قرارداد

قرارداد میزبانی فضای وب و دامنه

قرارداد میزبانی فضای وب و دامنه   این قرارداد در تاریخ …………….. فیمابین شرکت ……………….) ثبت شده به شماره …………………

بیشتر بخوانید »
نمونه قرارداد

قرارداد اتصال به شبکه اینترنت

قرارداد اتصال به شبکه اینترنت بی سیم – Wireless   مقدمه : این قرارداد در تاریخ        تهران بین شرکت …………………

بیشتر بخوانید »
مقالات

حقوق فناوری اطلاعات | وکیل سایبری

حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات – حقوق فناوری اطلاعات دوران ما را عصر اطلاعات یا عصر انفجار اطلاعات می…

بیشتر بخوانید »
نمونه قرارداد

قرارداد طراحی وب سایت

قرارداد طراحی وب سایت این قرارداد بین ……………………….. به نشانی . . . . . . . . . .…

بیشتر بخوانید »
هماهنگی و تعیین وقت
بستن