معماری
خانه / نمونه قرارداد

نمونه قرارداد

حقوق فناوری اطلاعات | وکیل سایبری

حقوق فناوری اطلاعات حقوق فناوری اطلاعات – حقوق فناوری اطلاعات دوران ما را عصر اطلاعات یا عصر انفجار اطلاعات می گویند و در این دوران جامعه اطلاعاتی در حال شکل گرفتن است. نقش مهم، تاثیر گذار و اساسی اطلاعات در دنیای امروز توجه روز افزون و ویژه ای را می …

ادامه نوشته »

قرارداد میزبانی فضای وب و دامنه

قرارداد میزبانی فضای وب و دامنه   این قرارداد در تاریخ …………….. فیمابین شرکت ……………….) ثبت شده به شماره ……………… به مدیریت و نمایندگی آقای ……………… به نشانی ……………………… که از این پس «……….» نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت ……………………… ، ثبت شده به شماره ……………………… به نشانی …

ادامه نوشته »

قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت

قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت با اتکا به خداوند متعال، این قرارداد بین : آقای/خانم …………………………………  به شماره شناسنامه…………………… فرزند…………… از طرف شرکت/موسسه/سازمان ……………………………………  که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می شود، از یک سو و از سوی دیگر آقای/خانم …………………………………  به شماره شناسنامه…………………… فرزند…………… از طرف …

ادامه نوشته »

قرارداد اتصال به شبکه اینترنت

قرارداد اتصال به شبکه اینترنت بی سیم – Wireless   مقدمه : این قرارداد در تاریخ        تهران بین شرکت ……………… به شماره ثبت   ……………..  به مدیریت ……….. که از این پس ………. نامیده میشود از یک طرف و شرکت             به شماره ثبت           و کد اقتصادی:         به آدرس:                  به مدیریت                     که …

ادامه نوشته »

قرارداد طراحی وب سایت۲

قرارداد طراحی وب سایت۲ الف – مشخصات طرفین قرارداد : نام متقاضی :                                             شماره شناسنامه: نام مجری طرح :                                        شماره شناسنامه:

ادامه نوشته »

فرم قرارداد و اگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات

فرم قرارداد و اگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات ( موضوع تصویبنامه شماره ۳۸۳۲۶/ت ۲۷۵۰۶ ه‍ـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ هیات وزیران )   معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی                                                     ع – ۱۳۰ (۶-۸۲ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ادامه نوشته »

تهیه نرم‌افزار دانشگاهی

تهیه نرم‌افزار دانشگاهی به استناد نامه شماره… مورخه….. مدیریت فن‌آوری اطلاعات دانشگاه ….. این قرارداد فیمابین دانشگاه …. با کد اقتصادی شماره ……   به نمایندگی جناب آقای …. دانشگاه بعنوان کارفرما (خریدار) و شرکت …..به مدیریت به آدرس:……………….. که ازاین پس پیمانکار نامیده می‌شود به شرح و شرایط ذیل منعقد …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس