نحوه اثبات از طریق اسکرین شات

اسکرین شات چیست و نحوه استناد به آن چگونه است ؟ شکایت با اسکرین شات – تصویری است که توسط رایانه برای ثبت بخش های نشان داده شده است در نمایشگر گرفته می شود.این عمل به منظور نشان دادن یک برنامه ، مسئله مشخصی که کاربر با آن مواجه شده است. یا برای نمایش خروجی … ادامه خواندن نحوه اثبات از طریق اسکرین شات