دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری | وکیل سایبری
آموزش و پیشگیری

دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری | وکیل سایبری

دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری

دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری –  ایران در شرایطی است،  که در جهت رشد و شکوفایی ملی پیش می رود،  به همین جهت نیازمند داشتن اینترنت ملی می باشد،  که نیاز های میهنی در این شبکه بر آورده شود.  در دنیایی که به سرعت سوی تمدن جدید کنترل انرژی می رود،  کوتاهی از این موضوع صدمات بزرگی را در پی خواهد داشت.  اینترنت ملی و مردمی ایران می بایست مناسب ترین بها و سرعت و امکانات را داشته باشد،  و توسط دانشوران فنی ایرانی بر پا شود.

نگرشی نوین به قانون های اینترنتی

      وضع قوانین که برابر فرمول های تاریخ اجتماعی قرون گذشته باشد،  برای آینده ای نوین کار بی ارزشی است،  قوانین امور جاری قرن نو می بایست با مفاد جامعه شناسی نو هماهنگ باشند.  برای وضع قوانین جدید دانشورانی می خواهد،  که درک از تمدن جدید را داشته باشند،  تمدنی که هر روزه متفاوت و با تغییرات ناپیوسته است.  تکیه بر قوانین گذشته جهت هماهنگی برای ایجاد قانون های آینده امکان پذیر نیست،  و مطمئن خسارت سنگین در تاریخ اجتماعی و جامعه شناسی ببار خواهد آورد.  همچنین ندانستن تحولات قرن سنت گریزی و مشابه دانستن موضوعات جدید با قدیم فقط حرکت بر عکس در مسیر تند باد اجتماعی است،  که نتیجه همان خسارت می باشد.  وظیفه قانون گذاران است،  که با جدیت دنیای نو را بشناسند فرمولها و مقررات جاری در جامعه بشری را در نظر داشته باشند،  تا بتوانند قانونی وضع کنند که در آن خطا حداقل باشد،  و امکان رشد و تکامل وجود داشته باشد..

      در واقع دنیای امروز گذشته نیست،  کاملاً متفاوت است،  شاید هنوز در بعضی موارد سیر و سلوک قرن قبل وجود داشته باشد،  اما چنین برخورد هایی،  جدّییتی نو را برای ابراز دانایی قرن ۲۱ می طلبد.  وظیفه سران جامعه پیشرو ایران است،  که با سکندری رفتن بعضی که مسئولیتی هم دارند مبارزه کنند،  و آنان را جهت سرپا و هماهنگ شدن با جامعه یاری دهند.  در این قرن نمی توان اینترنت و قدرت آنرا نادیده گرفت،  شخص در مقابل کامپیوتر خود تنها نیست،  با هزاران هزار نفر در ارتباط است،  کسانی که شاید با او در مواردی هم عقیده نباشند،  اما در این محیط دمکرات در کنار یکدیگر و با هم هستند.  دیگر توانایی های بالای اینترنت به کار های روزمره مربوط می باشد،  مثلاً پرداخت یک قبض آب یا برق در بانک حدود یکهزار تومان خسارت به بانک و دولت و شهر می خورد،  اما با اینترنت این رقم هیچ است.  باید توجه داشت آینده ای که پیش رو داریم،  بر پایه کنترل انرژی است نه مانند دوره های ساختار تاریخی اجتماع.  امروزه دولت و بانک، ادارات و آموزشگاه در خانه است،  بنابر این باید آن عده جا مانده در قرن گذشته را که با قوانین و فرم های قبلی بسر می برند بیدار کرد،  و ایران را در جهت اهداف نوین دولت پیش برید.

      قانون جرایم رایانه ای که در واقع باید قانون جرایم اینترنتی باشد،  رایانه نام اشتباه کامپیوتر است،  و کامپیوتر یک ابزار مانند انبر دست می باشد،  که در هر خانه ای وجود دارد،  درست مانند این است که بگوییم قانون جرایم انبردستی،  درست آن باید باشد “قانون جرایم اینترنتی”.  در هر صورت این قانون نیازمند تعریف های گسترده امروزی است،  تا این موج نو ایرانی رشد یابنده را در کنترل در آورد،  نه اینکه میان پره های گردونه آن له شود.  ما در قرنی زندگی می کنیم که می بایست برای هر نام و واژه، فعل و فاعل، و غیره، تعریفی باشد،  مدت زمان اعتبار و انقضاء داشته باشد،  شورای نگرشی، مسئولین رسیدگی، کارشناسان و صلاحیت آنها تعریف شود.  به چه دلیل و چه کسی؟ می تواند شاکی باشد،  مرجع تشخیص چه گونه است،  متهم چطور،  تفاوت خطا و جرم چیست،  و ده ها و صدها پرسش دیگر باید در این قانون جواب داده شود.  در این زمان سرعت تحولات،  نمی شود نفری یا جمعی فاکتوری یا نسخه ای را بپیچند،  همانگونه که در سخن وبلاگ نوشته ام،  این قبیل کارها می بایست توسط دانشوران علوم مربوطه در فرهنگستان دانش انجام شود،  که درک واقعی از تکنولوژی های نو داشته باشند.

      به احتمال زیاد با چنین اتفاقاتی میلیونها وبلاگ نویس،  که همگی آنها از جوانان پرشور میهن دوست هستند،  از خدمات سایت های خارجی استفاده می کنند،  و نام و آدرس خود را پنهان خواهند کرد.  مرتب در میان مطالب وبلاگم از عزیزان بلاگر خواسته ام،  با نام واقعی خود اقدام به نگارش و نشر کنند،  ولی این قبیل اقدمات عجیب متضاد با خواسته میهنی و من است.  در ضمن با اقدامات و قوانین اشتباه قهرمان سازی می شود،  هیچ کشوری به اندازه ایران افراد مشهور شده یک شبه،  و قهرمان ندارد.  خواننده ای که چند سال پیش کسی او را نمی شناخت،  با برخورد های ندانسته همین دستگاه ها،  امروزه در تمام دنیا معروف شده و کنسرت های بزرگ می دهد.  مثال بسیار زیاد است،  و این به نوبه خود نوعی مشکل برای تاریخ اجتماعی ایران می باشد،  که باعث کار مضاعف برای جامعه بران می گردد.  در هر صورت این را باید در نظر داشت،  به دلایل تاریخی و اجتماعی،  چه دشمنان تاریخی ایران و استعمار و امپریالیسم بخواهند یا نخواهند،  ایران و ملت ایران وارد قرن نو می شود،  حتی سریعتر و زودتر از پیشرفته ترین کشورها.

منبع:ارگ ایران

 

وکیل جرایم سایبری | وکیل جرایم اینترنتی | وکیل سایبری | وکیل جرایم رایانه ای

 

دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری ر دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری دنیای عجیب اینترنت و قوانین سایبری

نوشته های مشابه