رد کردن لینک ها

برچسب: اسکرین سات

آیا می توان در محاکم دادگستری به اسکرین شات استناد کرد؟

آیا می توان در محاکم دادگستری به اسکرین شات استناد کرد؟

استفاده از ابزارهای ارتباط اینترنتی و رشد جرایم رشد قارچ گونه ابزار های ارتباط اینترنتی و اقبال عمومی به استفاده  از این ابزارها برای برقراری تماس، ارسال فایل  و تصویر ،ارسال پیام متنی و … و نیز استفاده از سایت های اینترنتی سبب گردیده جرائم

بازگشت به بالای صفحه