رد کردن لینک ها

برچسب: امنیت داده ها

شنود غیر مجاز

شنود غیر مجاز

شنود غیر مجاز یکی از جرائمی که در بستر فضای مجازی اتفاق می افتد جرم شنود غیر مجاز است. اصولاً دسترسی غیر مجاز به هر نوع داده از جمله پیام ها و ایمیل ها و … می تواند مشمول مجازات قرار گیرد. شنود غیر مجاز

بازگشت به بالای صفحه