رد کردن لینک ها

برچسب: انتشار تصاویر دیگران

حساب کاربری و رمز عبور و دردسرهای شایع

حساب کاربری و رمز عبور و دردسرهای شایع

عدم مراقبت از حساب کاربری یکی از مشکلات حقوقی شایع در بستر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی عدم مراقبت از حساب های کاربری است. با وجود آنکه کارشناسان و پلیس بارها در مورد این موضوع هشدار داده اند اما همچنان سوژه داغ فضای مجازی

انتشار تصاویر خصوصی دیگران در فضای مجازی و مجازات سنگین آن

انتشار تصاویر خصوصی دیگران در فضای مجازی و مجازات سنگین آن

آیا انتشار تصاویر خصوصی دیگران جرم است؟ آیا تا به حال به این موضوع فکرکرده اید که انتشار تصاویر خصوصی دیگران در فضای مجازی جرم است یا خیر؟ بسیاری از افراد هنوز با مفهوم زندگی و سبک و سیاق آن در فضای مجازی و دنیای

بازگشت به بالای صفحه