رد کردن لینک ها

برچسب: تخلفات فروشگاههای اینترنتی

بررسی آماری تخلفات فروشگاه های اینترنتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی | وکیل سایبری

بررسی آماری تخلفات فروشگاه های اینترنتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی | وکیل سایبری

بررسی آماری تخلفات فروشگاه های اینترنتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بررسی آماری تخلفات فروشگاه های اینترنتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی – در ۷۶ درصد این فروشگاه ها، تخلفی صورت نگرفته است. اما در مواردی که تخلفاتی صورت گرفته است، موارد زیر مشاهده شده

بازگشت به بالای صفحه