رد کردن لینک ها

برچسب: دیپ فیک

قوانین جرایم رایانه ای و ظهور پدیده های مجرمانه(دیپ فیک)

قوانین جرایم رایانه ای و ظهور پدیده های مجرمانه(دیپ فیک)

پدیده های نوظهور در اینترنت و قدرت قانون بحث در مورد اینکه قوانین جرایم رایانه ای در دنیا تا چه اندازه قدرتمند هستند و آیا می توانند به تمامی پدیده های مجرمانه در اینترنت تعمیم یابند؟ بحث مهمی است. آیا ما نیازمند بازنگری در قوانین

بازگشت به بالای صفحه