رد کردن لینک ها

برچسب: قربانی آبرو

قدرت شبکه های اجتماعی در بازتاب فاجعه قتل رومینا اشرفی

قدرت شبکه های اجتماعی در بازتاب فاجعه قتل رومینا اشرفی

انواع نقش های شبکه های اجتماعی شبکه های اجتماعی در جهان امروز از قدرت زیادی برخوردارند. قدرتی که نقش های مختلفی ایفا می کند از جمله : بازدارندگی، فشار ، تحریک ، هیجان و…. امروزه شبکه های اجتماعی ابزار بسیار مهمی برای انعکاس افکار عمومی

بازگشت به بالای صفحه