رد کردن لینک ها

برچسب: ماده یک قانون جرایم رایانه ای

دسترسی غیر مجاز از منظر قانون جرایم رایانه ای

دسترسی غیر مجاز از منظر قانون جرایم رایانه ای

ماده 729 قانون مجازات اسلامی(ماده یک جرایم رایانه ای) یکی از بخش های مهم قانون جرایم رایانه ای، جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی است. این بخش از قانون، مبحث دسترسی غیر مجاز را مطرح می نماید. این موضوع

بازگشت به بالای صفحه