رد کردن لینک ها

برچسب: ماده 729 قانون مجازات اسلامی

دسترسی غیر مجاز از منظر قانون جرایم رایانه ای

دسترسی غیر مجاز از منظر قانون جرایم رایانه ای

ماده 729 قانون مجازات اسلامی(ماده یک جرایم رایانه ای) یکی از بخش های مهم قانون جرایم رایانه ای، جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی است. این بخش از قانون، مبحث دسترسی غیر مجاز را مطرح می نماید. این موضوع

بازگشت به بالای صفحه