رد کردن لینک ها

برچسب: مخاطرات سایبری

جرایم سایبری در صدر مخاطرات تجارت جهانی

جرایم سایبری در صدر مخاطرات تجارت جهانی

افزایش نگرانی ها در خصوص جرایم سایبری نتیجه یک بررسی و تحقیق نشان می دهد، آمار سازمان ها و شرکت هایی که نگران تهدیدات و خطرات جرائم سایبری در سال 2020 هستند، افزایش یافته است. داده های این تحقیق در سایت www:precise Security.com به عنوان

بازگشت به بالای صفحه