رد کردن لینک ها

برچسب: هویت دیجیتال

فروش هویت دیجیتال بر پایه سرقت داده ها و اطلاعات

فروش هویت دیجیتال بر پایه سرقت داده ها و اطلاعات

هویت دیجیتال چیست؟ فروش هویت دیجیتال شاید کمی تعجب برانگیز باشد. اما وجود دارد. با گسترش و توسعه تجهیزات مختلف سایبری و نفوذ اینترنت و فضای مجازی در روابط اجتماعی و در سطوح مختلف کاربری های شخصی و عمومی، اشکال هویتی افراد نیز وارد عرصه

بازگشت به بالای صفحه