رد کردن لینک ها

برچسب: هویت یابی دومرحله ای

ایمیل ها می توانند راه نفوذ هکرها باشند

ایمیل ها می توانند راه نفوذ هکرها باشند

حفاظت و مراقبت از داده ها وقتی در مورد حفاظت و مراقبت از داده ها در فضای مجازی بحث می کنیم موضوع فعالیت هکرها اهمیت پیدا می کند. در واقع یکی از مسیرهای اصلی نفوذ و حمله توسط هکرها، ایمیل های افراد است.  متخصصین امنیتی

بازگشت به بالای صفحه