رد کردن لینک ها

برچسب: واتساپ

شیوع بیماری کرونا و مسئولیت رسانه های مدرن و شبکه های اجتماعی در مواجهه با آن

شیوع بیماری کرونا و مسئولیت رسانه های مدرن و شبکه های اجتماعی در مواجهه با آن

مسئولیت رسانه های مدرن و شبکه  های اجتماعی  وقتی در مورد شبکه های اجتماعی صحبت می کنیم، گویا ضمیر ناخودآگاه مان بیشتر، آثار نامطلوب اجتماعی، روانی و حتی اقتصادی این شبکه ها را منعکس می نماید. ما عادت کرده ایم مسئولیت این شبکه ها نسبت

بازگشت به بالای صفحه