رد کردن لینک ها

برچسب: یادگیری دیجیتال

یادگیری دیجیتال و انشاء سایبری

یادگیری دیجیتال و انشاء سایبری

یادگیری دیجیتال و انشاء سایبری دانش آموزان و دنیای دیجیتال اگر معلم یک مدرسه بخواهد به دانش آموزان خود موضوعی را برای نوشتن انشاء بدهد به نظر شما موضوعات گذشته نظیر: «علم بهتر است یا ثروت» ، «در آینده می خواهید چه کاره شوید» و

بازگشت به بالای صفحه