حقوق نام دامنه | مشاوره تخصصی حقوقی نام های دامنه | وکیل سایبری

حقوق نام دامنه | مشاوره حقوقی نام های دامنه | وکیل سایبری

حقوق نام دامنه | مشاوره حقوقی نام های دامنه | وکیل سایبری

حقوق نام دامنه | مشاوره حقوقی نام های دامنه | وکیل سایبری – فراگیر شدن استفاده از اینترنت در چند سال اخیر موجب شده کارکرد تجاری استفاده از این فناوری رشد چشمگیری داشته باشد. یکی از مصادیق اصلی استفاده از اینترنت در کسب وکار ایجاد وب سایت های اینترنتی با از استفاده نام های تجاری است که با هدف تبلیغات و فروش محصولات تجاری از طریق سایت های اینترنتی صورت می گیرد. سوء استفاده از نام های تجاری سایر برندها با اثبات سوء نیت ثبت کننده نام دامنه در سوء استفاده از آن نام و پیگیری حقوقی موضوع نسبت به بازگرداندن نام ثبت شده به صاحب اصلی برند اقدام نمود. این امر با توجه به تخصصی بودن آن خصوصا در حوزه های فنی و شناخت قوانین ملی و بین المللی مرتبط با ثبت نام دامنه نیاز به دانش کافی حقوقی و فنی دارد.

مرکز مشاوره حقوقی وکیل سایبری ایران آمادگی ارائه مشاوره فنی و حقوقی لازم و نیز پیگیری قضایی موضوع در ابعاد داخلی و بین الملی را دارد.