وکالت جرم جعل هویت - جعل هویت رایانه ای - وکیل سایبری

وکالت جرم جعل هویت

وکالت جرم جعل هویت

وکالت جرم جعل هویت – به استناد ماده ۶ قانون جرائم رایانه ای تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا وارد کردن متقلبانه داده همچنین تغییر داده یا علائم موجود در کارت های حافظه جعل رایانه ای محسوب شده و مرتکب به مجازات جاعل رایانه ای که شامل جزای نقدی و تعزیری محکوم می گردد.

نکته آنجاست که بر اساس تعاریف ذکر شده در ماده شرایط بسیاری باید در کنار هم قرار گیرد بنابراین این جرم را به مرتکب منتسب نمود مواردی چون تعریف داده های قابل استناد وارد کردن با نیت تقلب داده در سامانه و … همگی نیاز به اثبات از نظر فنی و حقوقی داشته که بدون وجود دانش فنی بار اثبات آن کار آسانی نخواهد بود.