وکیل قاچاق صوت , ترمینیشن - وکیل سایبری

وکیل قاچاق صوت

وکیل قاچاق صوت:

وکیل قاچاق صوت یا وکیل ترمینیشن تنها کسی است که میتواند در صورت طرح اتهامی علیه شما در خصوص این جرم به شما کمک نماید. برابر ماده 752 قانون مجازات اسلامی با جرم انگاری استفاده از پهنای باند بین الملل بدون اخذ مجوز از مبادی مربوطه بحث در خصوص قاچاق صوت ( ترمینیشن ) را مطرح نموده است. موضوع ترمینیشن اثبات آن و یا استنادپذیری برای انکار آن اقدامی است کاملا فنی که بدون شک نیاز به شناخت دانش آن، پروتکل های استفاده شده، ابزار بکارگیری شده و … دارد.

وکیل قاچاق صوت و وکیل ترمینیشن با بکارگیری متخصصین خبره این حوزه و استفاده از دانش روزی آمادگی دارد نسبت به قبول پرونده های مرتبط با موضوع قاچاق صوت و پیگیری آن در مراجع قضایی اقدام نماید.چنانچه از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت متهم به چنین جرمی شده اید توصیه می شود قبل از هر گونه اقدام با وکیل ترمینیشن و وکیل قاچاق صوت تماس بگیرید.توجه داشته باشید فارغ از بحث جزای نقدی و حبس معین شده در قانون آنچه بیش از بیش میتواند موجب ایجاد نگرانی در مرتکبین این جرم گردد خساراتی است که شرکت ارتباطات زیر ساخت مدعی آن بوده و مبالغ مورد نظر آن شرکت در مطالبه از مرتکبین مبالغی بسیار هنگفت خواهد بود که با نظر کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می گردد.لذا قبل از هر اقدام با ما تماس بگیرید

وکیل قاچاق صوت و نقش آن در پرونده های ترمینیشن:

وکیل قاچاق صوت یا همان وکیل ترمینیشن با بررسی ادعاهای مطروجه علیه شما و بررسی مستنداتی نظیر CDR که از سوی شرکت ارتباطات زیر ساخت ارائه می گردد میتواند ضمن تفکیک دقیق نقش شما در این جرم از تحمیل هزینه های اضافی به شما جلوگیری نماید.