قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت!!!!!!!
آموزش و پیشگیری

قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت

قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت

با اتکا به خداوند متعال، این قرارداد بین :

آقای/خانم …………………………………  به شماره شناسنامه…………………… فرزند…………… از طرف شرکت/موسسه/سازمان ……………………………………  که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می شود، از یک سو و از سوی دیگر

آقای/خانم …………………………………  به شماره شناسنامه…………………… فرزند…………… از طرف شرکت ………………………………………… که از این پس در این قرارداد پیمانکار نامیده میشود، به شرح مفاد زیر در تاریخ ………………………….   منعقد گردید.

ماده ۱ : موضوع قرارداد

طراحی وب سایت اینترنت

ماده ۲ : مدت قرارداد

۱۵ روز کاری پس از عقد قرارداد و اجرای بندهای ۱-۳ و ۲-۵ .

 

ماده ۳ : مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

………………… ریال معادل ………………… تومان میباشد که طی ۳ مرحله به شرح زیر پرداخت خواهد شد.

بند ۱-۳ : مبلغ …………………….. ریال در زمان عقد قرارداد.

بند ۲-۳ : مبلغ ……………………… ریال در زمان پایان طراحی و برنامه نویسی و قبل از راه اندازی نهایی.

بند ۳-۳ : مبلغ ………………………. ریال بعد از راه اندازی و تایید نهایی کارفرما.

 

ماده ۴ : مشخصات فنی پروژه

از آنجایی که طراحی و برنامه نویسی وب سایت اینترنت، امری کاملا تخصصی میباشد، بمنظور جلوگیری از ابهامات احتمالی، مشخصات ریز فنی مورد قرارداد، به شرح ذیل درج گردیده است:

بند ۱-۴ : سطح تکنولوژی مورد قرارداد:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

بند ۲-۴ : زبانهای برنامه نویسی مورد استفاده:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

بند ۳-۴ : وب سایت مورد قرارداد، در ……. زبان ………………………………………………..تهیه خواهد شد.

بند ۴-۴ : نحوه استفاده از تکنیکهای انیمیشن :

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

بند ۵-۴ : استفاده از عکس ها ، چیدمان، ترکیب و رنگ بندی وب سایت مورد قرارداد بصورت حرفه ای بوده و سعی برآن است که تا حد امکان نظر کارفرما در این خصوص جلب نموده شود. بدیهی است این ویژگی متناسب با قابلیتهای بند ۱-۴ خواهد بود.

 

ماده ۵ : تعهدات طرفین

بند ۱-۵

مطابق با این قرارداد، پیمانکار متعهد میشود در راستای جلب رضایت کارفرما، سایت اینترنتی با مشخصاتی که در ماده ۴ به آنها اشاره شده است، ظرف مدت ۱۵ روز پس از عقد قرارداد، طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی نموده و تحویل کارفرما نماید.

بند ۲-۵

مطابق با این قرارداد، کارفرما متعهد میشود مطابق با نیاز پیمانکار در تهیه و تحویل عکس، کاتالوگ، فرآیند ها ، اطلاعات علمی و فنی مربوطه و دیگر نیازمندیها مانند آرم شرکت، رنگهای سازمانی و … بمنظور طراحی یک وب سایت اینترنت، حداکثر همکاری را ظرف مدت قرارداد، بعمل آورد.

 

ماده ۶ : پشتیبانی موضوع قرارداد

بند ۱-۶

پشتیبانی وب سایت: پس از اتمام قرارداد و تحویل وب سایت از سوی پیمانکار، کارفرما بمدت ۱۵ روز بمنظور بررسی نهایی و یا تغییرات مورد نیاز احتمالی، زمان خواهد داشت، تا نظرات و نیازهای خود را بصورت کتبی به پیمانکار اعلام نماید. بدیهی است بعد از گذشت ۱۵ روز از اتمام مدت قرارداد و تحویل وب سایت، پیمانکار هیچگونه تعهدی در قبال تغییرات و یا ایرادات احتمالی، نداشته و در صورت نیاز انجام تغییرات، طبق تعرفه و خارج از مبلغ قرارداد، هزینه های مربوطه اخذ خواهد شد.

بند ۲-۶

پیمانکار متعهد میگردد، پس از اتمام مدت قرارداد، در صورت نیاز کارفرما به انجام هرگونه تغییرات، اساسی و یا جزئی، در قبال وصول هزینه های مربوطه، نیاز کارفرما را درخصوص وب سایت موضوع قرارداد، مرتفع و نهایت همکاری را با کارفرما در جلب رضایت وی، داشته باشد.

 

ماده ۷ : نشانی طرفین قرارداد

جناب آقای……………………………..که در این قرارداد بعنوان کارفرما از وی نام برده شده است به نشانی:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

و شماره تلفن………………………………… قابل دسترس میباشد.

جناب آقای……………………………..که در این قرارداد بعنوان پیمانکار از وی نام برده شده است به نشانی:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

و شماره تلفن………………………………… قابل دسترس میباشد.

 

ماده ۸ : مفاد قرارداد

این قرارداد در ۳ صفحه شامل ۸ ماده و ۱۲ بند ، در دو نسخه تهیه و بعد از امضا طرفین، مبادله شد و هر نسخه در حکم واحد میباشد.

 

 

کارفرما

نام و نام خانوادگی:

امضا:

پیمانکار

نام و نام خانوادگی:

امضا:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه