رد کردن لینک ها

شنود غیر مجاز

اشتراک گذاری

شنود غیر مجاز

یکی از جرائمی که در بستر فضای مجازی اتفاق می افتد جرم شنود غیر مجاز است.

اصولاً دسترسی غیر مجاز به هر نوع داده از جمله پیام ها و ایمیل ها و … می تواند مشمول مجازات قرار گیرد.

شنود غیر مجاز نیز معمولاً از مسیر دسترسی غیر مجاز قابل انجام است.

به طور کلی جرایم رایانه ای به دلیل فضای خاص ارتکاب و منحصر بودن صحنه جرم، قانون مستقل و منحصر به فردی دارند.

قانونگذار نیز برای هر یک از جرایمی که در بستر اینترنت صورت می گیرد مجازاتی در نظر گرفته است.

این فصل از قانون تحت عنوان فصل جرایم رایانه ای در کتاب قانون مجازت اسلامی به تفصیل ذکر شده است.

شنود غیر مجاز یک جرم دیرینه است

شنود جرم دیرینه

باید توجه داشت شنود غیر مجاز منحصر به اینترنت نیست.

پیش از ظهور فناوری اینترنت نیز موضوع شنود غیر مجاز و استراق سمع وجود داشته است.

برای آن در قوانین همه کشورها از جمله ایران مجازات پیش بینی شده است.

اما با توسعه تکنولوژی و امکان دسترسی همه مردم به امکانات مخابراتی و اینترنتی اهمیت موضوع صد چندان شد.

چرا که به صورت بالقوه این امکان فراهم شد که همه بتوانند به سرعت در شرایط شنود قرار گرفته و از مدار اقدامات قانونی خارج شوند.

شنود غیرمجاز از نظر قانون

ماده 2 قانون جرایم رایانه ای یا ماده 730 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرم شنود غیر مجاز مقرر می دارد:

هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ممکن است ارتکاب جرم شنود غیر مجاز توسط کارمند دولت یا نهادهای وابسته یا نظامیان انجام پذیرد.

در این صورت، مجازات عبارت خواهد بود از: حبس به 16 ماه و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات.

تکرار جرم برای بار سوم، محرومیت یک ماه تا یک سال از خدمات الکترونیک عمومی را در پی خواهد داشت.

مرتکب اگر شخصیت حقوقی باشد مجازات جرم شنود غیر مجاز رایانه‌ای:

برای نوبت اول پرداخت  120 میلیون تا 240 میلیون ریال و تعطیلی از یک تا 9 ماه است.

در صورت تکرار جرم،تعطیلی موقت از یک تا پنج سال در انتظار مرتکب خواهد.

شرط تحقق وقوع جرم شنود غیر مجاز

بر اساس قانون برای تحقق جرم شنود غیر مجاز شروط زیر صروری است:

اول، دسترسی غیر مجاز باشد نه با کسب مجوز قانونی(که البته این مورد هم بسیار به ندرت اتفاق می افتد).

دوم، دسترسی به محتوا در شرایط انتقال صورت پذیرد،مثل ترافیک مودم اشخاص.

بنابراین رفتن به داخل گوشی افراد و یا چک کردن بدون اجازه ایمیل ها با وجود آنکه جرم است ولی مشمول جرم مورد بحث نمی باشند.

سوم، داده ها غیر عمومی باشند.بنابراین دسترسی به امواج رادیویی مشمول این جرم نیست.

چهارم، گیرنده و ارسال کننده پیام هیچکدام در جریان دسترسی نفر سوم نبوده و از کار  او رضایت نداشته باشند.

پنجم، صرف دسترسی کافی است و لزوماً نیازی به شنود نیست.

ششم، لازم نیست فرد مرتکب حتماً به اهداف خود برسد .

بلکه همین قدر که دسترسی به داده های در حال انتقال پیدا کرد جرم محقق شده ولو آنکه محتوا را نخوانده باشد.

مراقب داده های خود و نحوه ارسال آن ها باشید.

برای آنکه بتوان از داده ها در همه حال مراقبت کرد لازم است نکات ایمنی را بیشتر رعایت نماییم.

به عنوان مثال اطمینان از هویت دریافت کننده پیام. صحت دستگاههایی که از آن ها برای دریافت و یا ارسال پیام استفاده می کنیم.

مهم تر از همه استفاده از رمز دو مرحله ای است که موجب افزایش اطمینان بیشتر در مورد عدم دسترسی افراد به داده ها می شود.

مطالب پیشنهادی وکیل سایبری

نظرات

به گفتگو بپیوندید

19 + یازده =

بازگشت به بالای صفحه